• Direct contact? Bel 06-41199308

 • Groendak

 • Groendaken zijn populair en komen we steeds meer tegen in onze omgeving. Een groendak is een duurzaam dak van mos en vetplantjes die als extra laag op de bestaande dakbedekking wordt aangebracht. Een groendak kan op veel daken aangelegd worden, maar niet ieder dak is hiervoor geschikt. De helling van het dak mag namelijk niet schuiner dan 60 graden zijn en de dakconstructie moet het extra gewicht van de plantjes kunnen dragen. Tevens moet er een goed afwateringssysteem aanwezig zijn. Wat ook belangrijk is, is dat u wortelbestendige dakbedekking heeft, ander is de kans op lekkages zeer groot. Bitumen is bijvoorbeeld een dakbedekking die niet wortelbestendig is. Groendaken kunnen we onderverdelen in intensieve- en extensieve groendaken.

  Intensief groendak

  Een intensief groendak is eigenlijk gewoon een tuin maar dan op het dak, een daktuin. Naast gras, mos en vetplantjes zullen er ook andere planten en struiken groeien op een intensief groendak. Zelfs komt het voor dat er bomen staan op dit soort groendaken! Dit type groendak vergt dan ook veel onderhoud en zal wekelijks bijgehouden moeten worden. Ook is een intensief groendak een behoorlijke belasting voor de ondergelegen dakconstructie. Belangrijk voordat een intensieve daktuin aangelegd kan worden is dat de dakconstructie geïnspecteerd is door een adviesbureau of een bouwkundig constructeur. Zij zullen aangeven of er enige aanpassingen gedaan moeten worden aan de dakconstructie om deze gereed te maken voor de tuin.

  Extensief groendak

  Extensieve groendaken worden het meest toegepast. Dit zijn groendaken die alleen uit mos en vetplantjes bestaan. Een andere naam voor een extensief groendak is ook wel sedumvegetatiedak.  Dit type groendak heeft weinig onderhoud nodig. Belangrijk is wel dat de planten water kunnen krijgen als het langere tijd warm en droog weer. Een voordeel van een extensief groendak is dat het dak veel minder te dragen heeft dan bij een intensief groendak. Meestal hoeven er dan ook geen aanpassingen gedaan te worden aan de ondergelegen dakconstructie.

  De voordelen van een groendak

  Een groendak heeft vele voordelen. Zo beschermt de begroeiing de ondergelegen dakbedekking tegen het zonlicht (UV straling). Hierdoor zal de dakbedekking op uw dak langer meegaan. Tevens heeft een groendak ook een isolerende werking. Dit zorgt ervoor dat tijdens warme zomerdagen de temperatuur in de ondergelegen ruimte lager zal zijn. De mos en vetplantjes nemen ook water op waardoor ze een koelere temperatuur houden. Hierdoor hoeft het afwateringssysteem ook veel minder water af te voeren. Het hemelwater en vocht dat de plantjes opnemen verdampt weer in de lucht. Hierdoor zal niet al het regenwater meer via de afvoeren naar het riool getransporteerd worden, waardoor het systeem minder belast wordt.

  Subsidie groendaken

  Buiten dat een groendak een fraai aangezicht geeft aan een dak en u vele voordelen biedt, is het ook nog eens goed voor het milieu. Zoals al eerder verteld zorgt een groendak ervoor dat het rioleringssysteem minder belast wordt omdat de begroeiing regenwater opneemt. Ook nemen de mos en vetplantjes CO2 op en zitten dit om in O2 (zuurstof) en zorgt daardoor voor een kwalitatief beter leefklimaat. Hierdoor zijn er subsidies voor een groendak.

  U kunt bij u gemeente aanvragen of u in aanmerking komt voor subsidie. De subsidieregeling is alleen voor extensieve groendaken. Voor aanpassingen aan de ondergelegen dakconstructie zijn geen subsidieregelingen.

  Omdat mos en vetplantjes onder de agrarische goederen vallen, valt dit in de 6% BTW regeling. De belasting die u betaald over het product is dus 6%.